werkwijze

Effectieve communicatie begint met een goede samenwerking tussen de opdrachtgever en het productieteam. Het realiseren van succesvolle producties is daar in feite het gevolg van.

Een productie begint met een diepgaande gedachtewisseling over doelstellingen, doelgroep en mediumkeuze. De scenarioschrijver krijgt opdracht tot het maken van een eerste synopsis van de film. Dit concept, plus een nauwkeurige offerte van alle productiekosten, worden ter beoordeling aan de opdrachtgever voorgelegd.
Na goedkeuring worden scenario en draaiboek gemaakt. Gedurende de opnameperiode blijft de opdrachtgever nauw betrokken bij de productie van de film. Tijdens de montage wordt overeenstemming bereikt over filmstructuur en –tempo, de muziek, de voice-over en de aftiteling. Na postproductie wordt de film, op het gewenste medium, opgeleverd.
Hoe beter de samenwerking tussen opdrachtgever en filmproducent, hoe beter het eindresultaat. Zo is ons gebleken.